Numer wpisu
106/B/2009
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. Kolberga"
Znak sprawy
Ek I-7624/00043/08
Data wydania
2009-01-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41B, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-19