Numer wpisu
107/B/2009
Dotyczy
Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Przebudowy ul. Podmiejskiej w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00110/08
Data wydania
2009-01-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sebastian Adamski, DMK Inżynieria Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 11, 44-200 Rybnik działający w imieniu i na rzecz Miasta Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-19