Numer wpisu
655/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna himalajska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3466/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00026/09
Data wydania
2009-02-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-02-20