Numer wpisu
142/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni na stacji paliw Levin przy ul. Raciborskiej w Rybniku do kanalizacji sanitarnej
Znak sprawy
Ek I-6210/00057/08
Data wydania
2009-02-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BP Polska, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-25