Numer wpisu
108/B/2009
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00042/04
Data wydania
2009-01-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "Transgór" S.A. 44-201 Rybnik ul. Jankowicka 9
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy lokalizacji - ul. Jankowicka 9, ul. Brzezińska 40, ul. Chwałowicka 64c
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-02