Numer wpisu
109/B/2009
Znak sprawy
Ek I-7663/00079/08
Data wydania
2009-02-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
F.P.H.U. Kazimierz Mięsok, ul. Nowa 70, 44-264 Jankowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-02