Numer wpisu
149/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”
Znak sprawy
Ek I-7624/00012/08
Data wydania
2009-02-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MARAT Rybnik Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój nr 13)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Górka Agnieszka (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-02