Numer wpisu
153/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00086/08
Data wydania
2009-01-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKOBUT Sebastian Butyński, ul. M. Skłodowskiej-Curie 59, 47-400 Racibórz
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-05