Numer wpisu
112/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00087/08
Data wydania
2009-01-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ARTECH Chwołka Piotr, ul. Wodzisławska 175B, 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-02