Numer wpisu
99/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
Znak sprawy
Ek I-7640/00001/09
Data wydania
2009-01-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Weglowa S.A. Oddział Zakład Elekrociepłownie ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-09