Numer wpisu
139/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi
Znak sprawy
Ek I-6210/00049/08
Data wydania
2009-03-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rzeźnictwo Wędliniarstwo A. Nowak i Spółka, ul. Św. Józefa 141 d, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-09