Numer wpisu
138/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu i odprowadzanie wód deszczowych do rowu
Znak sprawy
Ek I-6210/00048/08
Data wydania
2009-03-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
JamickaM
Wpis z dnia
2009-03-10