Numer wpisu
118/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00003/09
Data wydania
2009-03-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 67, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-12