Numer wpisu
119/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00011/09
Data wydania
2009-02-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 67, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu dzierżawionego od Elektrowni "Rybnik" S.A.
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-12