Numer wpisu
120/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00007/09
Data wydania
2009-02-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Konsek Janusz, Konsek Ewa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Konsek" S.J., ul. Moniuszki 5, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu przy ul. Brzezińskiej 48E
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-12