Numer wpisu
121/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00010/09
Data wydania
2009-02-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Magro International Sp. z o.o., ul. Brzezińska 47, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu przy ul. Brzezińskiej 47
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-12