Numer wpisu
122/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00012/09
Data wydania
2009-02-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. "ADAMUR" Adam Muratowski, ul. Małachowskiego 51, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-12