Numer wpisu
137/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych do Młynówki
Znak sprawy
Ek I-6210/00003/09
Data wydania
2009-03-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA, ul. Chrobrego 39, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-16