Numer wpisu
123/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00015/09
Data wydania
2009-02-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach, Pl. Oddziałów Młodzież Powstańczej 7, 40-940 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Centrum Logistyki Oddział Terenowy w Rybniku, ul. Stawowa 9
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-25