Numer wpisu
125/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00070/08
Data wydania
2009-03-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy rejonu rekultywacyjnego "Północ" KWK "Jankowice"
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-25