Numer wpisu
102/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00054/08
Data wydania
2009-03-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.H. "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 67, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-25