Numer wpisu
101/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkownaich dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Czułowskiej w Tychach"
Znak sprawy
Ek I-7624/00096/08
Data wydania
2009-02-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Zarząd Ulic i Moastów w Tychcach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy Pełnomocnik- Jarosław Saternus, DROCAD, ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-25