Numer wpisu
98/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy
Ek I-7640/00002/09
Data wydania
2009-03-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo "ZN-ZAMEL" Sp. z o.o. ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-03-31