Numer wpisu
130/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00017/09
Data wydania
2009-03-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna, ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zwałowiska skały płonej KWK Rydułtowy-Anna były Ruch Ignacy w Rybniku - Niewiadomiu
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-07