Numer wpisu
131/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00009/09
Data wydania
2009-02-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Śląsk Auto Sp. z o.o., ul. Karkonoska 54, 53-015 Wrocław
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy autosalonu Seat przy ul. Gliwickiej 31 (zmiana właściciela)
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-07