Numer wpisu
132/B/2009
Dotyczy
Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00094/07
Data wydania
2009-02-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Auto Silesia Sp. z o.o., ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy salonu samochodowego Seat przy ul. Gliwickiej 31
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-07