Numer wpisu
627/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 947/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00061/09
Data wydania
2009-04-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-04-14