Numer wpisu
670/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 131 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 607/76 i 1015/77, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00068/09
Data wydania
2009-04-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-04-24