Numer wpisu
100/B/2009
Dotyczy
Postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną Prezydenta Miasta Rybnika- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B"
Znak sprawy
Ek I-7624/00024/09
Data wydania
2009-04-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-16