Numer wpisu
134/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i zarurowanie odcinka rowu celem odprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. Targowej
Znak sprawy
Ek I-6210/00008/09
Data wydania
2009-04-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIKO SC, ul. Janiego 29B, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-17