Numer wpisu
147/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o sprostowaniu omyłki dotyczącej separatora
Znak sprawy
Ek I-6210/00045/08
Data wydania
2009-04-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-21