Numer wpisu
152/B/2009
Dotyczy
Decyzja w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni S4
Znak sprawy
Ek I-6210/00010/09
Data wydania
2009-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PWiK Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzedu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-04-30