Numer wpisu
154/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z projektowanego budynku handlowego przy ul. Prostej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00011/09
Data wydania
2009-05-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Megaman-2, ul. Pszczyńska 422, 44-336 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-08