Numer wpisu
155/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00035/09
Data wydania
2009-04-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
N.Z.O.Z. EURO-VITA Sp. z o.o., ul. Śląska 1, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-08