Numer wpisu
156/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00036/09
Data wydania
2009-04-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Vacat Sp. z o.o., ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Firma prowadzi działania na terenie zakładu przy ul. Zebrzydowickiej oraz na terenie podmiotów gdzie wykonywane są usługi
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-08