Numer wpisu
157/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00021/09
Data wydania
2009-03-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Usług Sanitarnych Kluger Bolesław, ul. Gotartowicka 16a, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-08