Numer wpisu
158/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00039/09
Data wydania
2009-04-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Laboratorium Analiz Lekarskich mgr Piotr Zieliński, ul .Skłodowska 7, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-11