Numer wpisu
159/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00022/09
Data wydania
2009-04-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik; Pełnomocnik- Pan Tomasz Tausznik "koldrex 2", ul. Koszykowa 16B, 40-781 Katowice)
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-12