Numer wpisu
160/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaina na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Rybniku przy ul. Żorskiej 300"
Znak sprawy
Ek I-7624/00010/09
Data wydania
2009-04-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Michał Mura, ul. Żorska 300, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-12