Numer wpisu
161/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Klokocińskiej 51"
Znak sprawy
Ek I-7624/00098/08
Data wydania
2009-04-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PCC RAIL RYBNIK S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-252 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-12