Numer wpisu
162/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy ulicy Niepodległości w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00104/08
Data wydania
2009-04-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik- Pełnomocnik Pan Sebastian Adamski, DMK Inżynieria Sp. z o.o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-12