Numer wpisu
163/B/2009
Dotyczy
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "zmiany sposobu uzytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych w Rybniku przy ul. Śląskiej 26"
Znak sprawy
Ek I-7624/00114/08
Data wydania
2009-03-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Celina i Henryk Kozik, ul. Śląska 26, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-12