Numer wpisu
650/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1050/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów 5 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00103/09
Data wydania
2009-05-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-05-13