Numer wpisu
209/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 867/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wieżowej 7 w Rybniku - Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00111/09
Data wydania
2009-05-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Czesław Zimoń, ul. Wieżowa 7; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-13