Numer wpisu
599/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 0, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 1532/104, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00119/09
Data wydania
2009-05-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-05-20