Numer wpisu
188/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenach działek o numerach: 147 i 1219/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 60 w Rybniku - Chwałęcicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00059/09
Data wydania
2009-05-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Jan Nosiadek, ul. Majowa 11; 47 - 430 Rudy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-21