Numer wpisu
170/B/2009
Dotyczy
Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne-Wydłużenie odcinka zarurowania rowu
Znak sprawy
Ek I-6210/00008/09
Data wydania
2009-05-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIKO SC
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
JamickaM
Wpis z dnia
2009-05-25