Numer wpisu
172/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00041/09
Data wydania
2009-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Apteka FARMACJA mgr Lucyna Michałowska, ul. T. Brzozy 4a, 44-213 Książenice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy apteki położonej w Rybniku przy ul. Mościckiego 3
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-28