Numer wpisu
174/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00016/05
Data wydania
2009-05-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"BEST-EKO" Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy oczyszczalni ścieków "Boguszowice"
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-28