Numer wpisu
175/B/2009
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00044/09
Data wydania
2009-05-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
N.Z.O.Z. Lekarza Rodzinnego "JUNIOR" S.C., ul. Reymonta 60, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-28